December 2011

Markedssituationen / status

Danmark har fået en ny regering, og hvordan det kommer til at påvirke Danmark og vores erhvervsliv må kun fremtiden vise. En ting er sikkert, der er nok af opgaver at tage fat på, i et marked med stadigt faldende aktiekurser, lavkonjunktur og store europæiske udfordringer – udfordringer som også præger det danske privatforbrug. Denne virkelighed mærker vi naturligvis også hos FlexoPrint, og derfor kræver det også en ekstra indsats af den enkelte medarbejder, hvis vi skal fortsætte den positive udvikling, der har præget vores forretning gennem de seneste 2-3 år. Vi vil have stor fokus på vores råvareindkøb, vores kvalitet og leveringsservice samt tilpasse os markedssituationen og de krav vores kunder stiller til en god leverandør. På den måde føler vi os godt rustet, og er fortsat optimistiske omkring fremtiden.

Ny trykmaskine

Udbyderne på det danske marked er mange og konkurrencen er hård, og derfor tror vi på, at tilpasning af markedskravene samt investeringer i ny teknologi er nødvendige for, at kunne levere høj trykkvalitet og konkurrencekraft i fremtiden. Derfor er det en fornøjelse, at kunne fortælle at FlexoPrint netop har taget beslutning om investering i en helt ny trykmaskine med den allernyeste og mest avancerede teknologi som findes indenfor flexotryk. Dette vil gøre vores i forvejen høje trykkvalitet endnu bedre og mere konkurrencedygtigt, og bringe os op blandt de allerbedste inden for vores forretningsområde – desuden øger det vores samlede kapacitet. Vi skal nok informere vores kunder løbende, og skulle der være spørgsmål eller andet uddybende omkring denne investering, så er I meget velkommen til at kontakte os.

Jul/nytår

Lige pludselig står julen og nytåret for døren, og i den forbindelse kan vi oplyse, at FlexoPrint holder lukket fredag den 23. december. Til gengæld er salgskontoret åbent alle dage mellem jul og nytår – dog på nedsat kraft, så disponer gerne i god tid.

Low Migration UV farver og klæbere

Risikoen for migration ved anvendelse af UV farver på emballager / etiketter til fødevareindustrien har længe været drøftet, om end risikoen er meget lille. Alligevel har FlexoPrint valgt fra årsskiftet kun at anvende såkaldte Low Migration UV farver til trykning af samtlige vores etiketter. Samtidig har vi valgt, at anvende en Low Migration klæber på vores hovedprodukter. FlexoPrint lever i dag fint op til EU direktiverne og også GMP, men går nu skridtet videre, så risikoen bliver bragt så tæt på et nul som det overhovedet muligt. Med dette nyhedsbrev ønsker vi alle vore kunder en rigtig dejlig jul samt et godt og udbytterigt nytår.

Med venlig hilsen FlexoPrint AS

Maj 2011

Status

På trods af Randers FC nedrykning til 1.division i fodbold, og Randers HK nederlag i finalen i kvindehåndbold, så holder vi hos FlexoPrint AS fokus på det vigtigste for os, nemlig god kvalitet, super kundeservice og høj leveringssikkerhed.

Selvom detailhandlen og dele af industrien fortsat er påvirkede af de sidste par års markedsudsving, så kan vi hos FlexoPrint se en klar tendens til et generelt højere aktivitetsniveau. Markederne omkring os vækster, ansætter og investerer, og efter et første kvartal med stagnerende ordreindgang, har vi nu fået rigtigt travlt igen, og det ser ud til at fortsætte. Mange af vores bestående kunder udvikler sig positivt, samtidigt med, at det er lykkedes os at opsøge nye interessante kunder, som ser ud til at bidrage til en fremtidig spændende udvikling. Efter årets 5 første måneder er vi optimistiske, og sikre på at vi, med flittigt og ærligt salgsarbejde, samt god kundeservice, fortsat kan stabilisere og udvikle os i markedet for etiketter i ind- og udland.

Råvaremarkedet

Vi opererer på et marked, hvor der til stadighed er stor efterspørgsel på papirråvarer, hvilket har affødt betydelige prisstigninger på vores råvare gennem de sidste 9 måneder – en udvikling som vi reelt står magtesløse overfor. Da råvaren til etiketter udgør ca. 50 % af salgsprisen, har det stor betydning for vores forretning når priserne stiger, og vi bruger derfor mange resurser på at omkostningseffektivisere vores indkøb og produktion, så konsekvensen på salgsprisen bliver så lille som overhovedet muligt.

Tilfredshedsundersøgelse

Vi gennemførte tidligere på året en kundetilfredshedsundersøgelse på nettet, hvor vi inviterede alle vores kunder til at svare på en række spørgsmål omkring FlexoPrint som leverandør og samarbejdspartner; blandt andet om hvor vigtigt en række centrale områder vægtede hos den enkelte kunde. Rigtigt mange har givet os deres objektive tilbagemelding, og heldigvis har langt det meste været særdeles positivt – dog er der også områder, vi godt kan forbedre os på, og vi er nu i gang med at kigge disse områder igennem, så vi fremover kan blive en endnu bedre samarbejdspartner for vores kunder. Vi vil gerne sige tak til de kunder som svarede på undersøgelsen – det er meget brugbart for os.

Sommerferien

Årstiden siger nogle gange ét, men vejret noget andet, men uanset hvad så nærmer den danske sommer sig, og også afvikling af sommerferie for vores medarbejdere. FlexoPrint holder åbent både på kontoret og i produktionen hele sommeren, men vil kører på lidt nedsat kapacitet, specielt i ugerne 27 – 32. Det vil være en stor hjælp, hvis vores kunder kan disponere i så god tid som muligt, så vi også gennem sommeren kan opretholde en høj leveringsservice.

Anja tilbage fra barsel

Anja har været på barsel et lille års tid, men er tilbage igen den 15. august 2011 – vi glæder os til, at få hende tilbage på holdet igen. Med venlig hilsen FlexoPrint AS

Januar 2011

Godt Nytår

FlexoPrint ønsker alle vore kunder et rigtigt godt nytår. Vi kom godt igennem 2010, og føler os godt rustet til at optage ”kampen” i det nye år. Vi arbejder konstant på, at tilpasse os markedssituationen og de krav som vores kunder stiller til os, så vi også i fremtiden kan udvikle os positivt, samt opfattes som en konkurrencedygtig samarbejdspartner.

Nyt spændende år

Nu ser vi fortrøstningsfuldt frem mod et nyt år, med spændende udfordringer. Vores fokus bliver at være synlig på markedet, med vægt på god og ærlig service, kvalitet og leveringssikkerhed, samt information om nyheder på etiketmarkedet. Vi føler os godt rustet, og har som tidligere nævnt seriøse overvejelser omkring nye investeringer i teknologi, som vil løfte os yderligere i forhold til markedskravene, og gøre os interessante som leverandør af etiketter i Danmark og udlandet, mere om det senere.

40 års jubilæum I år kan vores kollega, Inger Jensen, fejre sit 40 års jubilæum i etiket branchen.

Inger startede 22. februar 1971 i lager ekspeditionen hos Antonsen Avery A/S. Hun gik stadig i skole, og havde ca. 1⁄2 år tilbage, da hun blev ansat, men fik lov til at starte i arbejdet, mod at hun lavede de afleveringer, der var i skolen. Så hver dag, i middagspausen, svang hun sig op sin Puch Maxi, og kørte til skolen for at få udleveret lektierne. Siden fik hun ansvaret for lagerstyringen, og blev 1. december 1972 flyttet til den interne salgsafdeling. Inger har været med til mange firma omlægninger, sammenlægninger og overtagelser, men har aldrig selv skiftet firma.

I dag sidder Inger med kundekontakt/ansvar på flere store kunder, samt med produktionsplanlægningen på vore F2400 Nilpeter maskiner. Inger er meget afholdt, både af kollegaer og hos vores kunder, og vi vil gerne fejre hendes jubilæum med en reception for forretningsforbindelser, kunder, leverandører, familie og venner, fredag d. 25. februar 2011 fra kl. 13:00, hos os på Haraldsvej 39 i Randers.

Med venlig hilsen FlexoPrint AS

November 2010

Velkommen til sidste nyt hos FlexoPrint AS

Med disse nyhedsbreve er det vores hensigt, at orientere vores kunder om de tiltag vi løbende igangsætter og implementere, så vi i markedet opfattes som den leverandør der skaber værdi for sine kunder – dette er en af vores helt klare visioner. Nyhedsbrevene udkommer her på hjemmesiden 3-4 gange om året, og fortæller bredt om alt muligt som vi tror, kan have vores kunders interesse.

Udvidelse af nyhedsbrev

FlexoPrint har en række råvareleverandører, som regelmæssigt udvikler nye typer af materialer, klæbere, overflader, farver mm – alt sammen udvikling, som kan give etiketten et andet udtryk eller nye egenskaber. Vi mener det er vores pligt, at melde ud om disse nye typer af materialer der udvikles, så de af vores kunder som har interesse i det, kan få kendskab til at det findes. Vi ønsker derfor fremover, at supplere vores nyhedsbrev med information om nyheder på produktsiden, og kunne godt tænke os, at nå ud til flere interessenter indenfor indkøb, men også salgs – og marketingafdelinger rundt om i virksomhederne – udelukkende som inspiration til nytænkning. Vi håber, I vil tage godt imod denne information i fremtiden, og gerne kontakte os såfremt det kunne have jeres interesse.

Ny stanseskæremaskine

Vi har netop købt og installeret en helt ny stanse/skæremaskine, som primært skal producere utrykte etiketter. Fordelen ved denne maskine er, at stansning, opskæring samt opspoling af etiketterne foretages i én samlet arbejdsgang, direkte fra rårullen.

Kvalitet

Kvalitet er fortsat et emne, der er stor fokus på hos FlexoPrint, og vi arbejder fortsat med de tiltag, der er omtalt i det seneste nyhedsbrev. Vi ønsker, at udvikle os på vores kvalitet, og minimere risikoen for at lave fejl, og derfor håber vi på inden længe, at kunne løfte sløret for nye spændende investeringer i 2011 – investeringer i den nyeste teknologi, med større automatisering. Meget mere om dette senere.

Julen 2010

Det er jul det er cool, og Inden vi får set os om er det juleaften – i den forbindelse kan vi oplyse, at FlexoPrint AS holder åbent den 23. december samt mellem jul og nytår – dog torsdag den 30. december på meget nedsat bemanding på kontoret. I perioden vil der være lukkedage i såvel trykkeri som færdiggørelse/kontrol så disponer gerne i god tid. Næste nyhedsbrev forventes primo 2011.

Med venlig hilsen FlexoPrint AS

Juni 2010

Kvalitet

Hos FlexoPrint arbejder vi målrettet på, at forbedre vores kvalitet og minimere risikoen for fejl. Det er en løbende proces, og vi udvælger regelmæssigt områder vi kan optimere på. Vi har siden sidste nyhedsbrev opstartet 3 konkrete projekter, der alle har til formål at forbedre vores kvalitet, blandt andet ved hjælp af investeringer i ny teknologi, optimering af forskellige processer samt fødevarestyrelsens kvalitetsgodkendelse. Samlet set er vi overbevist om, at de 3 projekter vil betyde en generel forbedring af den måde vores kunder oplever FlexoPrints kvalitet – både i forhold til selve produkternes kvalitet og ensartethed, men også i forhold til de mere uhåndgribelige aspekter i den samlede kvalitetsoplevelsen.

Investering i hardware

I den nærmeste fremtid vil vi lave nogle investeringer på vores trykmaskiner som vil løfte vores kvalitet, samtidig har vi lige afsluttet et udvidet serviceeftersyn af alle 11 trykmaskiner. Disse tiltag vil tilsammen give vores færdigvarer et løft på trykkvalitet og ensartethed, og bliver endnu et element i den generelle positive udvikling som flexotryk teknikken er inde i. Optimering af processer I samarbejde med ekstern samarbejdspartner, har vi indledt et projekt med afsæt i LEAN/KAizen tankegangen. Kort fortalt er det vores intention, at fjerne processer og aktiviteter der ikke skaber værdi for vores kunder. Vi forventer os meget af projektet, og tror på det vil få en positiv indflydelse på måden vores kunder oplever vores kvalitet på.

Fødevarestyrelsens kvalitetsgodkendelse

En stor del af vores kunder arbejder med hel eller delvist fremstilling af fødevare. Derfor arbejder vi nu målrettet på, at opnå fødevarestyrelsens godkendelse i forbindelse med blandt andet sporbarhed og sikring af vores kvalitet og produktion.

Printhoveder

FlexoPrint har forhandlet attraktive priser på printhoveder – næste gang der skal disponeres kan det betale sig at kontakte Christian Kaas og forespørge på pris.

Anja går på barsel

Anja går på barsel, og har i den forbindelse sidste arbejdsdag mandag den. 14.06.10.

Sommerferiedisponering

Nu er det snart tid til sommerferie. Som tidligere år vil vi være til rådighed hele sommerferien, men vi kører på nedsat kraft. Hjælp os derfor, og disponer i god tid. Næste nyhedsbrev forventes i efteråret. Med venlig hilsen FlexoPrint AS