December 2014

2014 har på mange måder været et interessant og spændende år for FlexoPrint.

Mange af vores bestående kunder udvikler sig positivt, og nye kunder kommer til løbende. Alt i alt har det betydet et travlt år, og vi har i produktionen og på kontoret har haft masser at se til.

Vi tror på denne udvikling vil fortsætte, og overvejer lige nu forskellige tiltag i forhold til fortsat høj kvalitet, fleksibel leveringsservice og konkurrencedygtighed.

Godkendt af fødevarestyrelsene

Som vi har omtalt nogle gange, så blev vi af fødevarestyrelsen godkendt til at trykke og laminere fleksible folier der har direkte kontakt med fødevarer. Ligesom vi også i starten af året ansatte Kim der kommer fra foliebranchen og har mange års erfaring. Han kan fagligt afdække og rådgive vores kunder omkring de forskellige egenskaber og produktionsmuligheder. Kontakt os gerne med dine forespørgsler.

Vores styrker på folier er: smalle baner, små oplag, hurtig levering og lave startomkostninger.

Linkedin

Husk også at FlexoPrint er at finde på Linkedin. Vi vil derfor gerne opfordre til at man ”følger” os der, da vi også ad den vej vil komme med relevant information omkring markedet og vores udvikling.

Fremtidens tendenser 

Det findes allerede nogle steder, men vi ser nu en klokkeklar tendens til mere og mere fokus på lager og logistikløsninger med maksimal fleksibilitet og lavest mulige omkostninger for kunderne.

Hos FlexoPrint er det efterhånden et nøglekompetenceområde at kunne rådgive omkring samkøring, puljekøring, lagerordninger, hyppige faste leverancer, små og store oplag i samme format og ikke mindst lave omkostninger.

Der er typisk meget store potentielle besparelser, hvis vi deler vores viden med hinanden, og sammen prøver at tænke lidt anderledes i indkøb, disponering og produktion af etiketterne.

Jul / nytår

FlexoPrint lukker ned for produktionen fra tirsdag d. 23. december til d. 5. januar. Kontoret har åbent den 29. og 30. december, dog i begrænset omfang. Husk derfor venligst at få disponeret ordrer i god tid.

Med udsendelsen af dette nyhedsbrev ønsker vi vores kunder og samarbejdspartnere en rigtig dejlig jul og et godt nytår.

September 2014

Vi har nu lagt sommeren bag os, som ud over fantastisk sommervejr har budt på travlhed på kontoret og i produktionen gennem hele perioden. Det er altid en udfordring hvert år, at få tingene til at gå op, men vi føler, der igen i år har været en god balance mellem bemanding, ordreindgang, kapacitet og ønskede leveringstider, således at alle ordrer er blevet leveret som de skulle.

Ny hjemmeside

Vi er nu gået online med vores nye opdaterede hjemmeside, som har fået et tiltrængt løft. En hjemmeside som er mere tidssvarende, både på det visuelle/grafiske og på brugervenligheden. Samtidigt har vi fået de daglige kontaktpersoner lagt ind, for at give hjemmesiden lidt mere personlighed, så du nu kan sætte ansigt på de interne du har kontakt til, ligesom vi også har lagt billeder/video ind af vores dagligdag i produktionen.

Meningen er, at vi vil forsøge med nyhedsbreve, billeder, produktinformation og relevant nyhedsstof, at skabe en mere dynamisk hjemmeside, end vi har haft tidligere – vi håber I vil tage godt imod den. Besøg os på www.flexoprint.dk

Linkedin

Som vi har nævnt tidligere, så er FlexoPrint også at finde på Linkedin, og vi håber vores kunder og samarbejdspartnere vil ”følge” os der, så vi også ad den vej kan bidrage med relevant information fra vores dagligdag, løbende investeringer samt udvikling i øvrigt.

Du kan gå direkte til Linkedin via vores hjemmeside, eller www.linkedin.com og finde os under virksomheder.

Fleksible folier

Siden vores seneste nyhedsbrev i juni måned, er vi hos FlexoPrint af fødevarestyrelsen blevet godkendt til at trykke og laminere folier, der kommer i direkte kontakt med fødevarer. Det betyder for vores kunder, at de har sikkerhed for, at alle vores processer, både administrativt og produktionsmæssigt, lever op til kravene fra både danske fødevaremyndigheder og EU – vi opfylder som minimum forordningerne: 1935/2004-10/2011 og 2023/2006.

Vores kunder kan nu på forespørgsel få tilsendt overensstemmelseserklæringer og datablade på alle vores folieprodukter. De laboratoriemæssige undersøgelser mht. migrationstest mm udføres i samarbejde med et tysk akkrediteret laboratorium, der er specialiseret i disse undersøgelser.

Udover de folieordrer vi selv trykker og laminerer hos FlexoPrint, har vi endvidere indgået samarbejde med flere udenlandske trykkerier, som kan komplementere vores eget produktprogram. Disse trykkerier er nøje udvalgte efter kvalitet, fleksibilitet, leveringstid og pris.

Kontakt os med dine folieforespørgsler, så er du sikker på en god og kompetent service.

Juni 2014


Her knap halvvejs gennem 2014, kommer FlexoPrint lige med en kort status. Vores 2 virksomhedsopkøb i 2013, som vi tidligere har omtalt, er nu fuldt integreret i FlexoPrint regi og fungere meget tilfredsstillende, ligesom de nye medarbejdere er blevet en del af teamet. På kontoret og i produktionen er der generelt travlt, og vi får rigtigt mange løbende meter papir og plastfolier igennem vores maskinpark, som gennem processen forædles til færdigtrykte etiketter, hyldeforkanter, billetter, fleksible folier mm til vores mange kunder i industrien og detail.

FlexoPrint lancerer nyt folieprogram

Som omtalt i sidste nyhedsbrev, er vi hos FlexoPrint inde i en rivende udvikling omkring trykning og laminering af fleksible folier. Vi har således i de seneste måneder produceret en række nye ordrer i fleksible folier til anvendelse indenfor fødevare segmentet, og har valgt at satse på dette nye produktområde, da vi er overbeviste om, at vi kan bidrage med noget nyt og unikt i markedet. Vores styrker er små og mellemstore ordrestørrelser i smalle baner, høj trykkvalitet, lave omkostninger og korte leveringstider. Vi har sammen med vores råvareleverandører sammensat et program af mono folie samt 2 og 3 lags laminatfolier, så vi kan levere de mest gængse kombinationer som anvendes i fødevareindustrien, f.eks. PET/PETM/PE samt en række andre. Kontakt Kim Berg Jensen eller salgsafdelingen for flere oplysninger.

Iben er nu tilbage fra barsel

Iben Røll Larsen er nu tilbage fra barsel, og igen en del af den interne salgsafdeling.

Sommeren er lige om hjørnet…

Et dejligt forår er ved at være overstået, og foran os venter den danske sommer. FlexoPrint holder åbent hele sommeren, både på kontoret og i produktionen, men kører med nedsat kapacitet i ugerne fra 27 til 33. Derfor kan leveringstiden i denne periode godt være lidt længere end normalt, så vi appellerer til vores kunder om, at være i så god tid som muligt.

Marts 2014

Vi har netop færdiggjort 2013 regnskabsmæssigt, og kan se tilbage på et godt år for FlexoPrint. Udover solide investeringer i nye virksomheder, ny teknologi og produktivitet, har vi også oplevet en tilgang af nye kunder samt øget aktiviteter hos bestående – en udvikling vi er stolte over, og som er skabt på baggrund af flittigt salgsarbejde, høj ensartet kvalitet, og ærlig og kompetent kundeservice. Hos FlexoPnt er vi optimistiske og glæder os til et 2014, som også vil byde på interessante tiltag, blandt andet nye produktområder og øget konkurrencekraft.

Udvikling indenfor fleksible folier

Som tidligere nævnt, så er fleksible folier et område hvor vi forventer vækst, og ser store potentielle udviklingsmuligheder. Vi ved også, det er et teknisk krævende område at kunne rådgive kunderne i, så derfor har vi pr. 15. januar 2014 ansat Kim Berg Jensen som Key Account Manager. Kim kommer fra foliebranchen, men har i tidligere jobs også solgt både papemballage og etiketter, og har arbejdet med pakkeprocesser hos den producerende industri i rigtigt mange år. Ud over fleksible folier, skal Kim også sælge etiketter, og han har blandt andet en meget stor berøringsflade indenfor frugt & grønt segmentet i specielt Danmark og Skandinavien. Du er velkommen til at kontakte os vedrørende yderligere information. Vi byder Kim velkommen og ser frem til et godt samarbejde, og håber vores kunder vil tage godt imod ham.

Iben tilbage fra barsel

Iben Røll Larsen (intern salg) fik jo en lille pige og er på barsel, men er tilbage den 1. maj, hvor hun glæder sig til at blive en del af den interne salgsafdeling igen. Vi ser frem til at få Iben tilbage på holdet.

Niclas bliver fastansat

Niclas Schneider har været Ibens afløser i hendes barselperiode, men vi har nu besluttet at fastansætte Niclas, også efter at Iben er tilbage igen. Som følge af det høje aktivitetsniveau og positive udvikling, er det vigtigt vi fortsat kan yde en høj service overfor vores kunder – derfor har vi valgt at tilføre den interne afdeling denne ekstra ressource.

December 2013

Her hvor 2013 går på hæld, kommer FlexoPrint lige med en kort status. Trods stadig store udfordringer rundt om på verdensmarkedet, så har vi hos FlexoPrint gennem hele året haft et rigtigt højt aktivitetsniveau generelt. 2013 var året hvor vi købte 2 virksomheder – DES Labels flytter ind i nyopført fabrik her i december måned lige ved siden af FlexoPrint, og ACT´s etiketkunder og produktionen bag, er efterhånden implementeret og er nu blevet en del af vores dagligdag, og har blandt andet givet os indblik i helt nye segmenter, og bragt os ind på det norske marked. Købet af disse virksomheder, har også betydet at vi er blevet flere medarbejdere, som alle er klar til at betjene markedet og vores kunder fremadrettet.

Ny kontorelev

Den 3. juni 2013 ansatte vi Jesper Birk Andersen som ny elev på kontoret. Jesper er 24 år gammel og er bosat i Aalborg, og skal gennem et uddannelsesforløb på i alt 2 år. Han vil løbende få tildelt opgaver og kundeansvar, og flere har sikkert allerede stiftet bekendtskab med ham. Vi byder Jesper velkommen og glæder os til et godt samarbejde. Vores nye salgselev har skrevet lidt om sig selv: ”Jeg hedder Jesper Birk Andersen. I Juli 2012 afsluttede jeg en finansøkonom uddannelse, og har derefter taget et kursus i projektstyring. Ud over den dejlige køretur fra Aalborg til Randers og tilbage hver dag, så spiller jeg fodbold i fritiden, og er også træner for vores U19 hold i Storvorde. Kommer egentlig fra Odense, men bor nu i Aalborg sammen med min kæreste, så det sker jeg besøger Fyn i ny og næ. De første 6 måneder har været rigtig spændende, og jeg glæder mig til i fremtiden at støde på flere af jer kunder og hjælpe jer bedst muligt”.

Fleksible folier / plast

Plastfolier i PP, PE, OPP og metalliserede til dåser, PET flasker, flowpack, oblater, sleves mm er efterhånden blevet en seriøs del af vores forretning, og vil helt sikkert udvikle sig positivt i fremtiden. Vores store styrke ligger i smalle baner op til 50.000 lbm. fordelt på en eller flere trykvarianter, og med meget lave opstartsomkostninger. Jul / Nytår FlexoPrint lukker ned for produktionen fra den 20. december til efter nytår, men har åbent på kontoret den 23 og 30. december, dog i begrænset omfang. Husk derfor venligst at få lagt ordre ind i god tid inden. Med dette nyhedsbrev, ønsker vi vores kunder og deres familier en rigtig dejlig jul og et godt nytår.

September 2013

DES Labels Aps

Den 1. marts 2013 købte FlexoPrint den resterende del af DES Labels i Hinnerup ved Århus. DES Labels har solgt etiketter, plast og kartonprodukter til blandt andet detail og nicheindustrien, men har også egen produktion af såkaldte ”point of sale” produkter, som stofbannere, streamere til rudedekoration, loftskilte, plakater, displaystandere, rullebannere samt alt indenfor prismærkning. Lige nu er vi i gang med at bygge 1400 m² ny fabrik med lager, produktions og kontorfaciliteter, som er placeret på matriklen lige ved siden af FlexoPrint på Haraldsvej i Randers – DES Labels flytter således fra Hinnerup til Randers, og vi glæder os til at kunne byde kunderne velkommen i helt nyopførte lokaler omkring december 2013.

ACT Gruppen

ACT Logimark Danmark A/S og FlexoPrint AS har med virkning fra 2. september 2013 indgået et strategisk samarbejde. FlexoPrint AS har købt alle ACT Logimark Danmark etiketværktøjer – stanse og klichéer m.v. og har samtidig overtaget alle lagre af såvel standard som kundespecifikke etiketter samt kunderne hertil. Etiketproduktionen vil indtil videre fortsætte uændret i Jelling, og vil gradvist bliver overflyttet til FlexoPrint´s fabrik i Randers. ACT Logimark Danmark vil fremover satse på salg, service og support af industrielle mærkningsmaskiner og software. Samtidigt har FlexoPrint indgået et samarbejde med ACT Norge, om produktion og salg af etiketter på det norske marked. Med overtagelse af ovennævnte aktiviteter, glæder vi os til at byde vores nye kunder velkommen hos FlexoPrint AS, og ser frem til et rigtigt godt samarbejde. For yderligere information kontakt venligst Lars Ole Nauta – Direktør på 20 28 75 11 eller lon@flexoprint.dk

Ny skæremaskine

Som den sidste investering, har FlexoPrint købt en helt ny skæremaskine, som er den bedste og mest automatiserede der findes på markedet. Vi kan nu fra store trykte ruller, skære og spole etiketterne op kundespecifikt, automatisk i en og samme arbejdsgang. Med dette nyhedsbrev ser vi frem til et fortsat godt samarbejde med bestående kunder, og glæder os til at lære vore nye samarbejdspartnere at kende.

Marts 2013

DES Labels Aps

Som en del af vores fremadrettede udvikling, har FlexoPrint AS pr. 1. marts 2013 købt den sidste del af virksomheden.

DES Labels Aps i Hinnerup. DES Labels er handelsfirma på etiketdelen, men har egen produktion af såkaldte ”Point of Sale” produkter som digitaltrykte stof bannere, streamere til rudedekoration, loftskilte, plakater, displaystandere samt alt indenfor prismærkning.

Lige nu er vi i fuld gang med et byggeri af en 1.400 m2 ny fabrik med lager, produktion og kontorfaciliteter, som er placeret lige ved siden af FlexoPrint AS på Haraldsvej i Randers – DES Labels flytter således fra Hinnerup til Randers, og vi glæder os til, at byde kunderne velkommen i helt nyopførte lokaler omkring december 2013.

Ønsker du at vide mere om DES Labels og de muligheder vi nu kan tilbyde, så kontakt Lars Ole Nauta – Direktør på 20 28 75 11 eller lon@flexoprint.dk Besøg også DES Labels hjemmeside www.deslabels.dk

Februar 2013

Godt Nytår

FlexoPrint ønsker alle vore kunder et rigtigt godt nytår. 2012 var for os et rigtigt fornuftigt år, trods stadig store udfordringer i Danmark og verden omkring os. Vi oplever stadig lavkonjunktur samt et afventende privatforbrug overalt, og denne tendens ser også ud til at fortsætte gennem 2013. Hvor der er udfordringer er der muligheder, og vi ser derfor positivt på det kommende år, hvor vi med kvalitet, flittigt salgsarbejde samt god og ærlig kundeservice, vil opfylde vores mål om fortsat positiv udvikling i et svært og konkurrencepræget marked.

Ny trykmaskine

For efterhånden flere nyhedsbreve siden, informerede vi første gang om vores beslutningen om køb af en ny trykmaskine – en trykmaskine som vi har brugt meget tid på at udvælge, og en investering som vil løfte os i forhold til større markedskrav på trykkvalitet og konkurrencekraft. Trykmaskinen blev leveret mandag uge 33 sidste år, og var i fuld produktion 14 dage efter, så vi må sige at levering, opstilling og indkøring er kørt lige efter bogen. Trykmaskinen er som tidligere nævnt, blandt det mest højteknologiske og automatiserede der findes på markedet for flexotryk, og vi glæder os til at vise vores kunder hvor flot flexotryk kan laves.

Hjemmesiden

Vi er lige nu i fuld gang med at lægge sidste hånd på et “facelift” af vores hjemmeside, og ønsker generelt at skabe lidt mere aktivitet omkring FlexoPrint via e-medier, og har blandt andet også oprettet vores virksomhed på Linkedin som er verdens største site for professionelt netværk. Glæd dig til at se vores nye hjemmeside i et friskere design, samt billeder af mange af spillerne på holdet bag vores virksomhed. “Team spirit” Mange virksomheder drager paralleller til sportens verden, og det er ikke uden grund. I mange sportsgrene handler det om, at arbejde sammen som et “team” for at få succes. Det er vigtigt at tænker som et hold, at arbejde hårdt for hinanden, at forudsige udfordringer, at tænke fremadrettet og få øje på de små detaljer som gør holdet den smule bedre end sine konkurrenter. Sådan tænker vi også hos FlexoPrint – vi er ét stort hold, der arbejder mod fælles mål hver eneste dag, og har for nylig implementeret et tiltag som afspejler denne “team-spirit”. Hvem medarbejder i produktionen har fået tildelt en kamptrøje med eget navn og nummer påtrykt, så ingen er i tvivl om det er FlexoPrint AS vi spiller for.

FTP Server

De mange grafiske filer vi modtager hver dag fra kunder og samarbejdspartnere fylder stadigt mere og mere, og vi har derfor besluttet at etablere en FTP server, hvor det bliver muligt at oploade og opbevare store grafiske filer. Vi håber vores samarbejdspartnere vil tage godt imod dette tiltag. Nye investeringer Vores vision er ganske klar – vi vil være blandt de førende leverandører af selvklæbende etiketter på det danske marked, og opfattes som den der skaber værdi for kunder, medarbejdere og aktionærer indenfor vores område. Det kræver løbende investeringer i ny teknologi og konkurrencekraft, og hvor 2012 var året hvor vi investerede i ny trykmaskinen, så bliver 2013 året hvor vi investere i vores skæreafdeling. Konkret har vi taget beslutning om køb af en helt ny skæremaskine, som udover nyeste teknologi, også betyder langt større fleksibilitet og effektivitet. Med venlig hilsen FlexoPrint AS

Maj 2012

Ny trykmaskine

Vi fortalte i vores december nyhedsbrev, at FlexoPrint har taget beslutning om investering i en ny trykmaskine. Vi har været grundige og brugt en del tid på at annalysere, undersøge og testkører de maskiner som vi har fundet interessante, og har nu lavet en endelig aftale om levering i uge 33 i år. Trykmaskinen er blandt det mest højteknologiske og automatiserede indenfor flexotryk, og vil sammen med udviklingen indenfor repro- og klichéfremstilling bringe vores i forvejen høje trykkvalitet op blandt det absolut bedste som findes på markedet. Vi glæder os til, at fortælle vores kunder om de muligheder der ligger i denne nye teknologi, og vise hvor flot flexotryk kan laves.

 

Randers FC tilbage i superligaen

Som stolt Randers virksomhed har det selvfølgelig gjort “ondt” at se byens fodboldhold rykke ned i 1. division. Nu tyder alt imidlertid på, at Randers FC vender tilbage til landets bedste række, omend der undervejs har været udfordringer her og der. Vi glæder os på byens vegne, og håber det må betyde masser af gode oplevelser på forboldbanen og tribunerne rundt omkring i landet. Hos FlexoPrint “FC” ønsker vi også at være med i den absolutte top, og spille på hold med de allerbedste og mest proffessioenelle. Vores produktion er hele fundamentet på vores hold, og samtlige spiller på den del af banen, har nu fået ens trøjer med navn og nummer bagpå, for at fremme den helt specielle “FlexoPrint holdånd”. Den øvrige del af holdet arbejder hver dag målrettet og stenhårdt, og via flot pasningsspil, præcise afleveringer, skud fra distancen, lidt tacklinger, mål og ikke mindst fairplay, så lykkedes det løbende at bringe det samlede “Team FlexoPrint” op i den sjove ende af tabellen.

Vores elev er ny flyvefærdig

Vores elev Niclas Schneider er nu udlært, og har undervejs udviklet sig til en dygtig, kompetent og serviceminded salgsmedarbejder, som nu er parat til at komme videre mod nye udfordringer. Niclas stopper hos FlexoPrint pr. 31. maj 2012 for at starte job i en anden virksomhed. Vi takker Niclas for en super indsats, og ønsker ham held og lykke med de nye udfordringer.

Low Migration farver

FlexoPrint besluttede sidste år, at vi pr. 1. Januar 2012, vil overgå til såkaldte low migration farver, og kan nu meddele, at langt de fleste  etiketter i dag bliver trykt med disse nye farver, og at risikoen for migation derfor er bragt så tæt på et nul som overhovedet muligt. Ønsker man uddybende orientering omkring dette område, så kontakt venligst vores salgsafdeling. Sommeren står for døren Årstiden siger forår, og snart skal vi igang med at afvikle sommerferie. FlexoPrint holder åbent hele sommeren igennem, men kører på nedsat kapacitet noget af tiden, specielt i ugerne 26 – 32, hvor vi godt kan have lidt længere leveringstid end normalt. Vi beder derfor vores kunder disponere i så god tid som muligt, men vil selvfølgelig altid gøre hvad vi kan for at hjælpe når det er nødvendigt. Med dette nyhedsbrev ønsker vi alle vores kunder en rigtig dejlig sommer.

December 2011

Markedssituationen / status

Danmark har fået en ny regering, og hvordan det kommer til at påvirke Danmark og vores erhvervsliv må kun fremtiden vise. En ting er sikkert, der er nok af opgaver at tage fat på, i et marked med stadigt faldende aktiekurser, lavkonjunktur og store europæiske udfordringer – udfordringer som også præger det danske privatforbrug. Denne virkelighed mærker vi naturligvis også hos FlexoPrint, og derfor kræver det også en ekstra indsats af den enkelte medarbejder, hvis vi skal fortsætte den positive udvikling, der har præget vores forretning gennem de seneste 2-3 år. Vi vil have stor fokus på vores råvareindkøb, vores kvalitet og leveringsservice samt tilpasse os markedssituationen og de krav vores kunder stiller til en god leverandør. På den måde føler vi os godt rustet, og er fortsat optimistiske omkring fremtiden.

Ny trykmaskine

Udbyderne på det danske marked er mange og konkurrencen er hård, og derfor tror vi på, at tilpasning af markedskravene samt investeringer i ny teknologi er nødvendige for, at kunne levere høj trykkvalitet og konkurrencekraft i fremtiden. Derfor er det en fornøjelse, at kunne fortælle at FlexoPrint netop har taget beslutning om investering i en helt ny trykmaskine med den allernyeste og mest avancerede teknologi som findes indenfor flexotryk. Dette vil gøre vores i forvejen høje trykkvalitet endnu bedre og mere konkurrencedygtigt, og bringe os op blandt de allerbedste inden for vores forretningsområde – desuden øger det vores samlede kapacitet. Vi skal nok informere vores kunder løbende, og skulle der være spørgsmål eller andet uddybende omkring denne investering, så er I meget velkommen til at kontakte os.

Jul/nytår

Lige pludselig står julen og nytåret for døren, og i den forbindelse kan vi oplyse, at FlexoPrint holder lukket fredag den 23. december. Til gengæld er salgskontoret åbent alle dage mellem jul og nytår – dog på nedsat kraft, så disponer gerne i god tid.

Low Migration UV farver og klæbere

Risikoen for migration ved anvendelse af UV farver på emballager / etiketter til fødevareindustrien har længe været drøftet, om end risikoen er meget lille. Alligevel har FlexoPrint valgt fra årsskiftet kun at anvende såkaldte Low Migration UV farver til trykning af samtlige vores etiketter. Samtidig har vi valgt, at anvende en Low Migration klæber på vores hovedprodukter. FlexoPrint lever i dag fint op til EU direktiverne og også GMP, men går nu skridtet videre, så risikoen bliver bragt så tæt på et nul som det overhovedet muligt. Med dette nyhedsbrev ønsker vi alle vore kunder en rigtig dejlig jul samt et godt og udbytterigt nytår.

Med venlig hilsen FlexoPrint AS