November 2010

Velkommen til sidste nyt hos FlexoPrint AS

Med disse nyhedsbreve er det vores hensigt, at orientere vores kunder om de tiltag vi løbende igangsætter og implementere, så vi i markedet opfattes som den leverandør der skaber værdi for sine kunder – dette er en af vores helt klare visioner. Nyhedsbrevene udkommer her på hjemmesiden 3-4 gange om året, og fortæller bredt om alt muligt som vi tror, kan have vores kunders interesse.

Udvidelse af nyhedsbrev

FlexoPrint har en række råvareleverandører, som regelmæssigt udvikler nye typer af materialer, klæbere, overflader, farver mm – alt sammen udvikling, som kan give etiketten et andet udtryk eller nye egenskaber. Vi mener det er vores pligt, at melde ud om disse nye typer af materialer der udvikles, så de af vores kunder som har interesse i det, kan få kendskab til at det findes. Vi ønsker derfor fremover, at supplere vores nyhedsbrev med information om nyheder på produktsiden, og kunne godt tænke os, at nå ud til flere interessenter indenfor indkøb, men også salgs – og marketingafdelinger rundt om i virksomhederne – udelukkende som inspiration til nytænkning. Vi håber, I vil tage godt imod denne information i fremtiden, og gerne kontakte os såfremt det kunne have jeres interesse.

Ny stanseskæremaskine

Vi har netop købt og installeret en helt ny stanse/skæremaskine, som primært skal producere utrykte etiketter. Fordelen ved denne maskine er, at stansning, opskæring samt opspoling af etiketterne foretages i én samlet arbejdsgang, direkte fra rårullen.

Kvalitet

Kvalitet er fortsat et emne, der er stor fokus på hos FlexoPrint, og vi arbejder fortsat med de tiltag, der er omtalt i det seneste nyhedsbrev. Vi ønsker, at udvikle os på vores kvalitet, og minimere risikoen for at lave fejl, og derfor håber vi på inden længe, at kunne løfte sløret for nye spændende investeringer i 2011 – investeringer i den nyeste teknologi, med større automatisering. Meget mere om dette senere.

Julen 2010

Det er jul det er cool, og Inden vi får set os om er det juleaften – i den forbindelse kan vi oplyse, at FlexoPrint AS holder åbent den 23. december samt mellem jul og nytår – dog torsdag den 30. december på meget nedsat bemanding på kontoret. I perioden vil der være lukkedage i såvel trykkeri som færdiggørelse/kontrol så disponer gerne i god tid. Næste nyhedsbrev forventes primo 2011.

Med venlig hilsen FlexoPrint AS