Maj 2011

Status

På trods af Randers FC nedrykning til 1.division i fodbold, og Randers HK nederlag i finalen i kvindehåndbold, så holder vi hos FlexoPrint AS fokus på det vigtigste for os, nemlig god kvalitet, super kundeservice og høj leveringssikkerhed.

Selvom detailhandlen og dele af industrien fortsat er påvirkede af de sidste par års markedsudsving, så kan vi hos FlexoPrint se en klar tendens til et generelt højere aktivitetsniveau. Markederne omkring os vækster, ansætter og investerer, og efter et første kvartal med stagnerende ordreindgang, har vi nu fået rigtigt travlt igen, og det ser ud til at fortsætte. Mange af vores bestående kunder udvikler sig positivt, samtidigt med, at det er lykkedes os at opsøge nye interessante kunder, som ser ud til at bidrage til en fremtidig spændende udvikling. Efter årets 5 første måneder er vi optimistiske, og sikre på at vi, med flittigt og ærligt salgsarbejde, samt god kundeservice, fortsat kan stabilisere og udvikle os i markedet for etiketter i ind- og udland.

Råvaremarkedet

Vi opererer på et marked, hvor der til stadighed er stor efterspørgsel på papirråvarer, hvilket har affødt betydelige prisstigninger på vores råvare gennem de sidste 9 måneder – en udvikling som vi reelt står magtesløse overfor. Da råvaren til etiketter udgør ca. 50 % af salgsprisen, har det stor betydning for vores forretning når priserne stiger, og vi bruger derfor mange resurser på at omkostningseffektivisere vores indkøb og produktion, så konsekvensen på salgsprisen bliver så lille som overhovedet muligt.

Tilfredshedsundersøgelse

Vi gennemførte tidligere på året en kundetilfredshedsundersøgelse på nettet, hvor vi inviterede alle vores kunder til at svare på en række spørgsmål omkring FlexoPrint som leverandør og samarbejdspartner; blandt andet om hvor vigtigt en række centrale områder vægtede hos den enkelte kunde. Rigtigt mange har givet os deres objektive tilbagemelding, og heldigvis har langt det meste været særdeles positivt – dog er der også områder, vi godt kan forbedre os på, og vi er nu i gang med at kigge disse områder igennem, så vi fremover kan blive en endnu bedre samarbejdspartner for vores kunder. Vi vil gerne sige tak til de kunder som svarede på undersøgelsen – det er meget brugbart for os.

Sommerferien

Årstiden siger nogle gange ét, men vejret noget andet, men uanset hvad så nærmer den danske sommer sig, og også afvikling af sommerferie for vores medarbejdere. FlexoPrint holder åbent både på kontoret og i produktionen hele sommeren, men vil kører på lidt nedsat kapacitet, specielt i ugerne 27 – 32. Det vil være en stor hjælp, hvis vores kunder kan disponere i så god tid som muligt, så vi også gennem sommeren kan opretholde en høj leveringsservice.

Anja tilbage fra barsel

Anja har været på barsel et lille års tid, men er tilbage igen den 15. august 2011 – vi glæder os til, at få hende tilbage på holdet igen. Med venlig hilsen FlexoPrint AS