Kundepolitik

Forskellige brancher

Hos FlexoPrint AS  betjener vi virksomheder inden for mange forskellige brancher i en række europæiske lande. Mange af vores kunder er førende på deres felt og stiller høje krav til professionel knowhow og sparring. Vi ved, at vi kun kan opbygge langvarige samarbejdsrelationer ved at tilføre vores kunder værdi.

Samarbejde

Det er vores ambition altid at være kundeorienteret i både tanke og handling, at være dus med kundens branche, at holde os på forkant med udviklingen, være opdaterede og have kundens produktionsprocesser for øje. Vi ønsker ikke, at der spares anstrengelser eller omkostninger for at give vores kunder den bedste service.

Miljøtillæg

FlexoPrint tilstræber, at have et godt og sundt arbejdsklima, fri for organiske opløsningsmidler, hvor vi blandt andet opsamler og genbruger vores farver og spildprodukter, samt holder vores energiforbrug på et absolut minimum. Vores miljøtillæg bidrager til nogle af de udgifter FlexoPrint har i forbindelse med håndtering, transport og bortskaffelse af fx klude, olier, pap, papir og farver. Samtidig er tillægget med til, at dække udgifter i forbindelse med diverse afgifter, blandt andet energiafgifter, og anvendes også til kontinuerlige miljøforbedrende foranstaltninger.