Juni 2019

Full Wrap / sleeve løsninger

Der er i stigende grad efterspørgsel efter mere forædlede etiketløsninger, der giver produktet et mere eksklusivt visuelt look, og hvor man samtidig som forbruger har nemmere ved at separere de forskellige emballagematerialer fra hinanden, hermed også etiketløsningen.

FlexoPrint kan producere 2 typer som tilfredsstiller denne efterspørgsel. En ”Full Wrap” type, der har udgangspunkt i et selvklæbende materiale hvor vi limdæmper strategiske steder, og den derved visuelt løfter produkter den sidder på. Samtidig kan man nemmere adskille etiket og emballage i forhold til genbrug. Der findes ligeledes en ”Sleeve” løsning, som er en ikke-selvklæbende karton hvor vi tilfører nogle lim-baner på bagsiden, og en releaselak på tryksiden og hvor den så efter påsætning visuelt ligner en rigtig kartonnage-sleeve- bare med automatisk påsætning og væsentligt billigere. Også denne løsning kan nemt skilles fra den emballage den sidder på.
Både ”Full Wrap” selvklæbende og ”Sleeve” kartonløsningen kræver maskinel påsætning.
For mere information omkring disse muligheder, kontakt Peter Thygesen på 20281535.

Ny intern salgskoordinater

Vi har pr. 1. maj ansat Michael Hvedegaard som intern salgskoordinator. Michael er 40 år, og har tidligere arbejdet som trykker i fors kellige etiketvirksomheder, og kommer således med en bred faglig baggrund. Michael bor i Støvring, er gift og har 2 børn, og har et særdeles aktivt fritidsliv hvor han er ivrig jæger samt dyrker løb på langdistanceniveau. Vi glæder os til samarbejdet med Michael, og håber vores kunder vil tage godt imod ham.

Miljø- og klimadebatten …

Miljø- og klimadebatten florerer lystigt overalt i samfundet. Både blandt politikere, virksomheder, befolkningen og detail fylder hele klimaområdet rigtigt meget. Der er bare ikke altid enighed i hvad der er bedst når vi snakker indsamling, genbrug, bæredygtighed, forbrænding og materialer indenfor hele emballageområdet.

Hos FlexoPrint prøver vi at tilegne os noget viden i ”overskrifter” så vi kan tage dialogen op med vores kunder omkring de områder indenfor emnet, som vi har indflydelse på og kan påvirke. Sidst deltog vi i en GRAKOM netværksdag, hvor en professor og seniorforsker bla. havde følgende statements ift. miljødebatten:

–    Bioplast har en større drivhuseffekt end fossil plast.

–    Bionedbrydelig plast skader miljøet.


-    Forbrænding af affald er bedre end kompostering.

Ofte mærker vi, at ikke hele historien bliver fortalt, så de tiltag man tror man gør godt for miljøet ofte har nogle omkostninger med sig, som gør det modsatte.
Kontakt FlexoPrint hvis du ønsker at snakke klima og miljø i forhold til etiketter, karton- og plastprodukter.

Sommeren 2019

FlexoPrint holder ikke lukket på noget tidspunkt, men indenfor få uger begynder ferieafviklingen for vores medarbejdere (ugerne 26-33) – og i denne periode kører vi på nedsat kapacitet. Som altid appellerer vi til vores kunder, om at være i så god tid som muligt ved afgivelse af ordrer i denne periode.
Med ovenstående ønsker vi alle vores kunder og samarbejdspartnere en rigtig dejlig sommer.