Juni 2010

Kvalitet

Hos FlexoPrint arbejder vi målrettet på, at forbedre vores kvalitet og minimere risikoen for fejl. Det er en løbende proces, og vi udvælger regelmæssigt områder vi kan optimere på. Vi har siden sidste nyhedsbrev opstartet 3 konkrete projekter, der alle har til formål at forbedre vores kvalitet, blandt andet ved hjælp af investeringer i ny teknologi, optimering af forskellige processer samt fødevarestyrelsens kvalitetsgodkendelse. Samlet set er vi overbevist om, at de 3 projekter vil betyde en generel forbedring af den måde vores kunder oplever FlexoPrints kvalitet – både i forhold til selve produkternes kvalitet og ensartethed, men også i forhold til de mere uhåndgribelige aspekter i den samlede kvalitetsoplevelsen.

Investering i hardware

I den nærmeste fremtid vil vi lave nogle investeringer på vores trykmaskiner som vil løfte vores kvalitet, samtidig har vi lige afsluttet et udvidet serviceeftersyn af alle 11 trykmaskiner. Disse tiltag vil tilsammen give vores færdigvarer et løft på trykkvalitet og ensartethed, og bliver endnu et element i den generelle positive udvikling som flexotryk teknikken er inde i. Optimering af processer I samarbejde med ekstern samarbejdspartner, har vi indledt et projekt med afsæt i LEAN/KAizen tankegangen. Kort fortalt er det vores intention, at fjerne processer og aktiviteter der ikke skaber værdi for vores kunder. Vi forventer os meget af projektet, og tror på det vil få en positiv indflydelse på måden vores kunder oplever vores kvalitet på.

Fødevarestyrelsens kvalitetsgodkendelse

En stor del af vores kunder arbejder med hel eller delvist fremstilling af fødevare. Derfor arbejder vi nu målrettet på, at opnå fødevarestyrelsens godkendelse i forbindelse med blandt andet sporbarhed og sikring af vores kvalitet og produktion.

Printhoveder

FlexoPrint har forhandlet attraktive priser på printhoveder – næste gang der skal disponeres kan det betale sig at kontakte Christian Kaas og forespørge på pris.

Anja går på barsel

Anja går på barsel, og har i den forbindelse sidste arbejdsdag mandag den. 14.06.10.

Sommerferiedisponering

Nu er det snart tid til sommerferie. Som tidligere år vil vi være til rådighed hele sommerferien, men vi kører på nedsat kraft. Hjælp os derfor, og disponer i god tid. Næste nyhedsbrev forventes i efteråret. Med venlig hilsen FlexoPrint AS