Globalt set er vi langtfra i mål …

Men med Deutsche Pfandsystem GmbH, er vi godt på vej

Et af de områder er retursystemer for éngangsemballage til drikkevarer. Et andet område er den udvikling, der sker inden for genbrugsplast, eller plasttyper, der ikke er så miljøbelastende som de traditionelle plasttyper.

Hele værdikæden skal med …

Dér, hvor det virkelig går den rigtige vej, er, når man kombinerer de to områder – og man får forbrugeren med på idéen.

Mange steder i verden ser vi forskellige retursystemer og affaldssorteringssystemer. Og Danmark er meget godt med. Her er Dansk Retursystem og flaskepant en del af alle danskeres grundforståelse – og vi går næsten ud fra, at al emballage kan indløse en pant i flaskeautomaten.

Når 83 millioner mennesker tilslutter sig et pantsystem

I Tyskland har de en god grundforståelse for affaldssortering. Og siden 2003 har det været et lovkrav, at producenter, distributører og detailhandlen er forpligtet til at tilslutte sig et obligatorisk pant- og retursystem.

For at realisere de omfattende forpligtelser i forhold til det retur- og pantsystem, der gælder inden for drikkevarebranchen, blev DPG (Deutsche Pfandsystem GmbH) etableret i 2005 på initiativ af den tyske handelssektor og drikkevareindustrien.

DPG’en danner de juridiske og organisatoriske rammer for afvikling af pant mellem de virksomheder, der deltager i systemet.

Til dette formål har DPG udviklet et sæt standarder for en ensartet mærkningsprocedure, der muliggør automatisk indsamling af éngangs-drikkeemballage og forvaltning af pantsystemet.

Konkurrencen på det tyske marked

Med vanlig tysk “Ordnung muss sein” og den tyske grundighed i affaldssortering vil man næsten lægge et unødvendigt benspænd ind foran sig selv, hvis man vil ind på det tyske drikkevaremarked uden at tilslutte sig DPG – faktisk regner tyskerne det som en selvfølge, at man er tilsluttet DPG.

Et helt specielt pantmærke

Igen spiller den tyske grundighed ind, når man når så langt i processen, at man skal have trykt DPG’s specielle pantmærke på sin éngangsdrikkeemballage.

Mærket består bl.a. af DPG’s logo og en stregkode – og det skal trykkes med en helt speciel sikkerhedstrykfarve, og trykkeriet skal være certificeret af DPG – hvilket stiller en række krav til de trykkerier, der har denne certificering.

FlexoPrint har ladet sig certificere efter DPG’s strenge regelsæt og kan nu bryste sig af at være et DPG-certificeret trykkeri. Det betyder, at vi også har investeret i kvalitetsforbedringer og rammerne for at overholde en ny certificering, hvilket gør, at vi kan trykke labels med DPG-pantmærke for de af vores kunder, der ønsker at levere til det tyske marked.

En bæredygtig profil

Hos FlexoPrint har vi arbejdet målrettet for at opnå denne DPG-certificering, fordi vi ser det som et lille skridt i en rigtig retning for miljøet; og fordi det ligger i vores dna at arbejde for en bedre verden. Derfor er det bl.a. også en selvfølge for os at tilslutte os FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Nogle vil måske mene, at det er en “grønmaling” af FlexoPrint, men det er det ikke. Ikke alene er det sund fornuft og ansvarlighed; det er også god forretning i en verden, der helt sikkert bevæger sig i retning, af en mere bæredygtig udvikling samt nogle langt større miljø- og klimahensyn.

Du er altid velkommen til at kontakte os og høre mere om vores DPG-certificering – og hvordan vi kan hjælpe dig med DPG-godkendt pantmærkning.

Se mere om PDG på:

https://dpg-pfandsystem.de