Opdatering på Corona virus Version 2 – 30.marts

Kære kunde,

Situationen for virksomheder i Danmark ændrer sig hele tiden.

Hos FlexoPrint AS har vi som tidligere beskrevet lavet flere tiltag på vores fabrik for at minimere risikoen for smitte. Disse tiltag har gjort at vi stadig producerer med næsten fuld kapacitet og kan servicere vores kunder tilfredsstillende.

Vi oplever en stor ordretilgang i øjeblikket, hvilket er positivt for os alle.

Generelt er vi oppe imod at landene rundt om i Europa har lukket mere ned, og derfor har folk ikke på samme måde som normalt mulighed for at gå på restaurant, cafe besøg osv. Det betyder et øget forbrug af madvarer fra supermarkederne. Vi ser en stigende tendens på længere leveringstid af vores indkøb af materialer, grundet vores leverandører ligeledes oplever en stor vækst i deres ordretilgang i denne periode.

Der er også enkelte af vores leverandører som har lukket fabrikker ned, dette presser også leveringstiden.

Vi er i løbende dialog med alle vores leverandører og gør alt for at bibeholde leveringstider på et minimum. Men det er en udfordring, hvilket betyder at vores leveringstider bliver længere.

Det er yderst vigtigt at I bestiller i så god tid som overhovedet er mulig, og dermed giver os den længst mulige produktionstid/leveringstid.

Gør vi dette sammen kan vi bibeholde muligheden for at planlægge mest optimalt og sikrer at vores leveringer kommer ud til tiden.

Har I yderligere spørgsmål til situationen hos FlexoPrint, så kontakt endelig jeres sælger eller ring til mig.

Vi takker for jeres fortsatte gode samarbejde og jeres fremtidige ordrer.

Med venlig hilsen
Lars Ole Nauta
CEO
+45 20287511
lon@flexoprint.dk


Opdatering på Corona virus Version 1 – 20 marts

Kære kunder,

Grundet de seneste pressemøder, ønsker vi at informere jer om hvordan vi forholder os hos FlexoPrint, og de tiltag vi konkret har gjort – i øvrigt følger vi selvfølgelig sundhedsstyrelsens anbefalinger. På den måde sikrer vi vores kunder bedst muligt i situationen.

Som status er i dag, forsikrer vi hermed om følgende:

 • FlexoPrint følger sundhedsstyrelsens anbefalinger, og har pr. dags dato oprettet adskillige nye retningslinjer til vores medarbejdere, for at minimere risikofaren på vores sites. Alle medarbejdere bliver løbende informeret.
  Vi holder os løbende opdateret omkring styrelsens anbefalinger, og tilpasser os herefter.

  • Vi har blandt andet indsat forbud imod vores normale overlap i produktionsskift.
  • Taget forbehold så af- og pålæsning sker forsvarligt, og med minimal risiko.
  • Gjort ekstra tiltag klar, hvis uheldet er ude.
 • Vi kører med næsten fuld kapacitet, og er begrænset påvirket. Dette gælder både på vores kontorer og produktions sites, som situationen ser ud lige nu.
 • Der er ingen, og vi har ikke oplevet problemer med indkøb af vores råvare. Alt er rimeligt normalt på dette område.
 • Der er ingen hos FlexoPrint der er / har været i karantæne eller er smittet.
 • For at formindske smitte, har vi sendt nye retningslinjer til alle vores leverandører, hvordan de skal forholde sig i vores samhandel.
 • Vi har oprettet en intern task force til løbende at vurdere risikoen, og lave nye tiltag for at forhindre smitten. Samtidig har vi gjort en beredskabsplan klar til implementering med yderligere tiltag, hvis uheldet er ude og FlexoPrint direkte bliver berørt af Corona. Vores leveringsservice til vores kunder vil derfor blive minimalt berørt.
 • Grundet denne situation ønske vi dog, at I bestiller jeres etiketter i så god tid som muligt, så vi bedst muligt kan tilpasse og udnytte vores kapacitet.

Har I yderligere spørgsmål til situationen hos FlexoPrint, så kontakt endelig jeres eksterne kontaktpersoner:

Peter Thygesen
+45 20281535
pt@flexoprint.dk

Jesper Knudsen
+45 31631775
jk@flexoprint.dk

Dorthe Løvstad
+45 20636080
dl@flexoprint.dk

Vi takker for det gode samarbejde, og jeres fremtidige ordrer.

Med venlig hilsen
Lars Ole Nauta
CEO
+45 20287511
lon@flexoprint.dk