December 2014

2014 har på mange måder været et interessant og spændende år for FlexoPrint.

Mange af vores bestående kunder udvikler sig positivt, og nye kunder kommer til løbende. Alt i alt har det betydet et travlt år, og vi har i produktionen og på kontoret har haft masser at se til.

Vi tror på denne udvikling vil fortsætte, og overvejer lige nu forskellige tiltag i forhold til fortsat høj kvalitet, fleksibel leveringsservice og konkurrencedygtighed.

Godkendt af fødevarestyrelsene

Som vi har omtalt nogle gange, så blev vi af fødevarestyrelsen godkendt til at trykke og laminere fleksible folier der har direkte kontakt med fødevarer. Ligesom vi også i starten af året ansatte Kim der kommer fra foliebranchen og har mange års erfaring. Han kan fagligt afdække og rådgive vores kunder omkring de forskellige egenskaber og produktionsmuligheder. Kontakt os gerne med dine forespørgsler.

Vores styrker på folier er: smalle baner, små oplag, hurtig levering og lave startomkostninger.

Linkedin

Husk også at FlexoPrint er at finde på Linkedin. Vi vil derfor gerne opfordre til at man ”følger” os der, da vi også ad den vej vil komme med relevant information omkring markedet og vores udvikling.

Fremtidens tendenser 

Det findes allerede nogle steder, men vi ser nu en klokkeklar tendens til mere og mere fokus på lager og logistikløsninger med maksimal fleksibilitet og lavest mulige omkostninger for kunderne.

Hos FlexoPrint er det efterhånden et nøglekompetenceområde at kunne rådgive omkring samkøring, puljekøring, lagerordninger, hyppige faste leverancer, små og store oplag i samme format og ikke mindst lave omkostninger.

Der er typisk meget store potentielle besparelser, hvis vi deler vores viden med hinanden, og sammen prøver at tænke lidt anderledes i indkøb, disponering og produktion af etiketterne.

Jul / nytår

FlexoPrint lukker ned for produktionen fra tirsdag d. 23. december til d. 5. januar. Kontoret har åbent den 29. og 30. december, dog i begrænset omfang. Husk derfor venligst at få disponeret ordrer i god tid.

Med udsendelsen af dette nyhedsbrev ønsker vi vores kunder og samarbejdspartnere en rigtig dejlig jul og et godt nytår.

September 2014

Vi har nu lagt sommeren bag os, som ud over fantastisk sommervejr har budt på travlhed på kontoret og i produktionen gennem hele perioden. Det er altid en udfordring hvert år, at få tingene til at gå op, men vi føler, der igen i år har været en god balance mellem bemanding, ordreindgang, kapacitet og ønskede leveringstider, således at alle ordrer er blevet leveret som de skulle.

Ny hjemmeside

Vi er nu gået online med vores nye opdaterede hjemmeside, som har fået et tiltrængt løft. En hjemmeside som er mere tidssvarende, både på det visuelle/grafiske og på brugervenligheden. Samtidigt har vi fået de daglige kontaktpersoner lagt ind, for at give hjemmesiden lidt mere personlighed, så du nu kan sætte ansigt på de interne du har kontakt til, ligesom vi også har lagt billeder/video ind af vores dagligdag i produktionen.

Meningen er, at vi vil forsøge med nyhedsbreve, billeder, produktinformation og relevant nyhedsstof, at skabe en mere dynamisk hjemmeside, end vi har haft tidligere – vi håber I vil tage godt imod den. Besøg os på www.flexoprint.dk

Linkedin

Som vi har nævnt tidligere, så er FlexoPrint også at finde på Linkedin, og vi håber vores kunder og samarbejdspartnere vil ”følge” os der, så vi også ad den vej kan bidrage med relevant information fra vores dagligdag, løbende investeringer samt udvikling i øvrigt.

Du kan gå direkte til Linkedin via vores hjemmeside, eller www.linkedin.com og finde os under virksomheder.

Fleksible folier

Siden vores seneste nyhedsbrev i juni måned, er vi hos FlexoPrint af fødevarestyrelsen blevet godkendt til at trykke og laminere folier, der kommer i direkte kontakt med fødevarer. Det betyder for vores kunder, at de har sikkerhed for, at alle vores processer, både administrativt og produktionsmæssigt, lever op til kravene fra både danske fødevaremyndigheder og EU – vi opfylder som minimum forordningerne: 1935/2004-10/2011 og 2023/2006.

Vores kunder kan nu på forespørgsel få tilsendt overensstemmelseserklæringer og datablade på alle vores folieprodukter. De laboratoriemæssige undersøgelser mht. migrationstest mm udføres i samarbejde med et tysk akkrediteret laboratorium, der er specialiseret i disse undersøgelser.

Udover de folieordrer vi selv trykker og laminerer hos FlexoPrint, har vi endvidere indgået samarbejde med flere udenlandske trykkerier, som kan komplementere vores eget produktprogram. Disse trykkerier er nøje udvalgte efter kvalitet, fleksibilitet, leveringstid og pris.

Kontakt os med dine folieforespørgsler, så er du sikker på en god og kompetent service.

Juni 2014


Her knap halvvejs gennem 2014, kommer FlexoPrint lige med en kort status. Vores 2 virksomhedsopkøb i 2013, som vi tidligere har omtalt, er nu fuldt integreret i FlexoPrint regi og fungere meget tilfredsstillende, ligesom de nye medarbejdere er blevet en del af teamet. På kontoret og i produktionen er der generelt travlt, og vi får rigtigt mange løbende meter papir og plastfolier igennem vores maskinpark, som gennem processen forædles til færdigtrykte etiketter, hyldeforkanter, billetter, fleksible folier mm til vores mange kunder i industrien og detail.

FlexoPrint lancerer nyt folieprogram

Som omtalt i sidste nyhedsbrev, er vi hos FlexoPrint inde i en rivende udvikling omkring trykning og laminering af fleksible folier. Vi har således i de seneste måneder produceret en række nye ordrer i fleksible folier til anvendelse indenfor fødevare segmentet, og har valgt at satse på dette nye produktområde, da vi er overbeviste om, at vi kan bidrage med noget nyt og unikt i markedet. Vores styrker er små og mellemstore ordrestørrelser i smalle baner, høj trykkvalitet, lave omkostninger og korte leveringstider. Vi har sammen med vores råvareleverandører sammensat et program af mono folie samt 2 og 3 lags laminatfolier, så vi kan levere de mest gængse kombinationer som anvendes i fødevareindustrien, f.eks. PET/PETM/PE samt en række andre. Kontakt Kim Berg Jensen eller salgsafdelingen for flere oplysninger.

Iben er nu tilbage fra barsel

Iben Røll Larsen er nu tilbage fra barsel, og igen en del af den interne salgsafdeling.

Sommeren er lige om hjørnet…

Et dejligt forår er ved at være overstået, og foran os venter den danske sommer. FlexoPrint holder åbent hele sommeren, både på kontoret og i produktionen, men kører med nedsat kapacitet i ugerne fra 27 til 33. Derfor kan leveringstiden i denne periode godt være lidt længere end normalt, så vi appellerer til vores kunder om, at være i så god tid som muligt.

Marts 2014

Vi har netop færdiggjort 2013 regnskabsmæssigt, og kan se tilbage på et godt år for FlexoPrint. Udover solide investeringer i nye virksomheder, ny teknologi og produktivitet, har vi også oplevet en tilgang af nye kunder samt øget aktiviteter hos bestående – en udvikling vi er stolte over, og som er skabt på baggrund af flittigt salgsarbejde, høj ensartet kvalitet, og ærlig og kompetent kundeservice. Hos FlexoPnt er vi optimistiske og glæder os til et 2014, som også vil byde på interessante tiltag, blandt andet nye produktområder og øget konkurrencekraft.

Udvikling indenfor fleksible folier

Som tidligere nævnt, så er fleksible folier et område hvor vi forventer vækst, og ser store potentielle udviklingsmuligheder. Vi ved også, det er et teknisk krævende område at kunne rådgive kunderne i, så derfor har vi pr. 15. januar 2014 ansat Kim Berg Jensen som Key Account Manager. Kim kommer fra foliebranchen, men har i tidligere jobs også solgt både papemballage og etiketter, og har arbejdet med pakkeprocesser hos den producerende industri i rigtigt mange år. Ud over fleksible folier, skal Kim også sælge etiketter, og han har blandt andet en meget stor berøringsflade indenfor frugt & grønt segmentet i specielt Danmark og Skandinavien. Du er velkommen til at kontakte os vedrørende yderligere information. Vi byder Kim velkommen og ser frem til et godt samarbejde, og håber vores kunder vil tage godt imod ham.

Iben tilbage fra barsel

Iben Røll Larsen (intern salg) fik jo en lille pige og er på barsel, men er tilbage den 1. maj, hvor hun glæder sig til at blive en del af den interne salgsafdeling igen. Vi ser frem til at få Iben tilbage på holdet.

Niclas bliver fastansat

Niclas Schneider har været Ibens afløser i hendes barselperiode, men vi har nu besluttet at fastansætte Niclas, også efter at Iben er tilbage igen. Som følge af det høje aktivitetsniveau og positive udvikling, er det vigtigt vi fortsat kan yde en høj service overfor vores kunder – derfor har vi valgt at tilføre den interne afdeling denne ekstra ressource.