December 2011

Markedssituationen / status

Danmark har fået en ny regering, og hvordan det kommer til at påvirke Danmark og vores erhvervsliv må kun fremtiden vise. En ting er sikkert, der er nok af opgaver at tage fat på, i et marked med stadigt faldende aktiekurser, lavkonjunktur og store europæiske udfordringer – udfordringer som også præger det danske privatforbrug. Denne virkelighed mærker vi naturligvis også hos FlexoPrint, og derfor kræver det også en ekstra indsats af den enkelte medarbejder, hvis vi skal fortsætte den positive udvikling, der har præget vores forretning gennem de seneste 2-3 år. Vi vil have stor fokus på vores råvareindkøb, vores kvalitet og leveringsservice samt tilpasse os markedssituationen og de krav vores kunder stiller til en god leverandør. På den måde føler vi os godt rustet, og er fortsat optimistiske omkring fremtiden.

Ny trykmaskine

Udbyderne på det danske marked er mange og konkurrencen er hård, og derfor tror vi på, at tilpasning af markedskravene samt investeringer i ny teknologi er nødvendige for, at kunne levere høj trykkvalitet og konkurrencekraft i fremtiden. Derfor er det en fornøjelse, at kunne fortælle at FlexoPrint netop har taget beslutning om investering i en helt ny trykmaskine med den allernyeste og mest avancerede teknologi som findes indenfor flexotryk. Dette vil gøre vores i forvejen høje trykkvalitet endnu bedre og mere konkurrencedygtigt, og bringe os op blandt de allerbedste inden for vores forretningsområde – desuden øger det vores samlede kapacitet. Vi skal nok informere vores kunder løbende, og skulle der være spørgsmål eller andet uddybende omkring denne investering, så er I meget velkommen til at kontakte os.

Jul/nytår

Lige pludselig står julen og nytåret for døren, og i den forbindelse kan vi oplyse, at FlexoPrint holder lukket fredag den 23. december. Til gengæld er salgskontoret åbent alle dage mellem jul og nytår – dog på nedsat kraft, så disponer gerne i god tid.

Low Migration UV farver og klæbere

Risikoen for migration ved anvendelse af UV farver på emballager / etiketter til fødevareindustrien har længe været drøftet, om end risikoen er meget lille. Alligevel har FlexoPrint valgt fra årsskiftet kun at anvende såkaldte Low Migration UV farver til trykning af samtlige vores etiketter. Samtidig har vi valgt, at anvende en Low Migration klæber på vores hovedprodukter. FlexoPrint lever i dag fint op til EU direktiverne og også GMP, men går nu skridtet videre, så risikoen bliver bragt så tæt på et nul som det overhovedet muligt. Med dette nyhedsbrev ønsker vi alle vore kunder en rigtig dejlig jul samt et godt og udbytterigt nytår.

Med venlig hilsen FlexoPrint AS

Maj 2011

Status

På trods af Randers FC nedrykning til 1.division i fodbold, og Randers HK nederlag i finalen i kvindehåndbold, så holder vi hos FlexoPrint AS fokus på det vigtigste for os, nemlig god kvalitet, super kundeservice og høj leveringssikkerhed.

Selvom detailhandlen og dele af industrien fortsat er påvirkede af de sidste par års markedsudsving, så kan vi hos FlexoPrint se en klar tendens til et generelt højere aktivitetsniveau. Markederne omkring os vækster, ansætter og investerer, og efter et første kvartal med stagnerende ordreindgang, har vi nu fået rigtigt travlt igen, og det ser ud til at fortsætte. Mange af vores bestående kunder udvikler sig positivt, samtidigt med, at det er lykkedes os at opsøge nye interessante kunder, som ser ud til at bidrage til en fremtidig spændende udvikling. Efter årets 5 første måneder er vi optimistiske, og sikre på at vi, med flittigt og ærligt salgsarbejde, samt god kundeservice, fortsat kan stabilisere og udvikle os i markedet for etiketter i ind- og udland.

Råvaremarkedet

Vi opererer på et marked, hvor der til stadighed er stor efterspørgsel på papirråvarer, hvilket har affødt betydelige prisstigninger på vores råvare gennem de sidste 9 måneder – en udvikling som vi reelt står magtesløse overfor. Da råvaren til etiketter udgør ca. 50 % af salgsprisen, har det stor betydning for vores forretning når priserne stiger, og vi bruger derfor mange resurser på at omkostningseffektivisere vores indkøb og produktion, så konsekvensen på salgsprisen bliver så lille som overhovedet muligt.

Tilfredshedsundersøgelse

Vi gennemførte tidligere på året en kundetilfredshedsundersøgelse på nettet, hvor vi inviterede alle vores kunder til at svare på en række spørgsmål omkring FlexoPrint som leverandør og samarbejdspartner; blandt andet om hvor vigtigt en række centrale områder vægtede hos den enkelte kunde. Rigtigt mange har givet os deres objektive tilbagemelding, og heldigvis har langt det meste været særdeles positivt – dog er der også områder, vi godt kan forbedre os på, og vi er nu i gang med at kigge disse områder igennem, så vi fremover kan blive en endnu bedre samarbejdspartner for vores kunder. Vi vil gerne sige tak til de kunder som svarede på undersøgelsen – det er meget brugbart for os.

Sommerferien

Årstiden siger nogle gange ét, men vejret noget andet, men uanset hvad så nærmer den danske sommer sig, og også afvikling af sommerferie for vores medarbejdere. FlexoPrint holder åbent både på kontoret og i produktionen hele sommeren, men vil kører på lidt nedsat kapacitet, specielt i ugerne 27 – 32. Det vil være en stor hjælp, hvis vores kunder kan disponere i så god tid som muligt, så vi også gennem sommeren kan opretholde en høj leveringsservice.

Anja tilbage fra barsel

Anja har været på barsel et lille års tid, men er tilbage igen den 15. august 2011 – vi glæder os til, at få hende tilbage på holdet igen. Med venlig hilsen FlexoPrint AS

Januar 2011

Godt Nytår

FlexoPrint ønsker alle vore kunder et rigtigt godt nytår. Vi kom godt igennem 2010, og føler os godt rustet til at optage ”kampen” i det nye år. Vi arbejder konstant på, at tilpasse os markedssituationen og de krav som vores kunder stiller til os, så vi også i fremtiden kan udvikle os positivt, samt opfattes som en konkurrencedygtig samarbejdspartner.

Nyt spændende år

Nu ser vi fortrøstningsfuldt frem mod et nyt år, med spændende udfordringer. Vores fokus bliver at være synlig på markedet, med vægt på god og ærlig service, kvalitet og leveringssikkerhed, samt information om nyheder på etiketmarkedet. Vi føler os godt rustet, og har som tidligere nævnt seriøse overvejelser omkring nye investeringer i teknologi, som vil løfte os yderligere i forhold til markedskravene, og gøre os interessante som leverandør af etiketter i Danmark og udlandet, mere om det senere.

40 års jubilæum I år kan vores kollega, Inger Jensen, fejre sit 40 års jubilæum i etiket branchen.

Inger startede 22. februar 1971 i lager ekspeditionen hos Antonsen Avery A/S. Hun gik stadig i skole, og havde ca. 1⁄2 år tilbage, da hun blev ansat, men fik lov til at starte i arbejdet, mod at hun lavede de afleveringer, der var i skolen. Så hver dag, i middagspausen, svang hun sig op sin Puch Maxi, og kørte til skolen for at få udleveret lektierne. Siden fik hun ansvaret for lagerstyringen, og blev 1. december 1972 flyttet til den interne salgsafdeling. Inger har været med til mange firma omlægninger, sammenlægninger og overtagelser, men har aldrig selv skiftet firma.

I dag sidder Inger med kundekontakt/ansvar på flere store kunder, samt med produktionsplanlægningen på vore F2400 Nilpeter maskiner. Inger er meget afholdt, både af kollegaer og hos vores kunder, og vi vil gerne fejre hendes jubilæum med en reception for forretningsforbindelser, kunder, leverandører, familie og venner, fredag d. 25. februar 2011 fra kl. 13:00, hos os på Haraldsvej 39 i Randers.

Med venlig hilsen FlexoPrint AS