November 2010

Velkommen til sidste nyt hos FlexoPrint AS

Med disse nyhedsbreve er det vores hensigt, at orientere vores kunder om de tiltag vi løbende igangsætter og implementere, så vi i markedet opfattes som den leverandør der skaber værdi for sine kunder – dette er en af vores helt klare visioner. Nyhedsbrevene udkommer her på hjemmesiden 3-4 gange om året, og fortæller bredt om alt muligt som vi tror, kan have vores kunders interesse.

Udvidelse af nyhedsbrev

FlexoPrint har en række råvareleverandører, som regelmæssigt udvikler nye typer af materialer, klæbere, overflader, farver mm – alt sammen udvikling, som kan give etiketten et andet udtryk eller nye egenskaber. Vi mener det er vores pligt, at melde ud om disse nye typer af materialer der udvikles, så de af vores kunder som har interesse i det, kan få kendskab til at det findes. Vi ønsker derfor fremover, at supplere vores nyhedsbrev med information om nyheder på produktsiden, og kunne godt tænke os, at nå ud til flere interessenter indenfor indkøb, men også salgs – og marketingafdelinger rundt om i virksomhederne – udelukkende som inspiration til nytænkning. Vi håber, I vil tage godt imod denne information i fremtiden, og gerne kontakte os såfremt det kunne have jeres interesse.

Ny stanseskæremaskine

Vi har netop købt og installeret en helt ny stanse/skæremaskine, som primært skal producere utrykte etiketter. Fordelen ved denne maskine er, at stansning, opskæring samt opspoling af etiketterne foretages i én samlet arbejdsgang, direkte fra rårullen.

Kvalitet

Kvalitet er fortsat et emne, der er stor fokus på hos FlexoPrint, og vi arbejder fortsat med de tiltag, der er omtalt i det seneste nyhedsbrev. Vi ønsker, at udvikle os på vores kvalitet, og minimere risikoen for at lave fejl, og derfor håber vi på inden længe, at kunne løfte sløret for nye spændende investeringer i 2011 – investeringer i den nyeste teknologi, med større automatisering. Meget mere om dette senere.

Julen 2010

Det er jul det er cool, og Inden vi får set os om er det juleaften – i den forbindelse kan vi oplyse, at FlexoPrint AS holder åbent den 23. december samt mellem jul og nytår – dog torsdag den 30. december på meget nedsat bemanding på kontoret. I perioden vil der være lukkedage i såvel trykkeri som færdiggørelse/kontrol så disponer gerne i god tid. Næste nyhedsbrev forventes primo 2011.

Med venlig hilsen FlexoPrint AS

Juni 2010

Kvalitet

Hos FlexoPrint arbejder vi målrettet på, at forbedre vores kvalitet og minimere risikoen for fejl. Det er en løbende proces, og vi udvælger regelmæssigt områder vi kan optimere på. Vi har siden sidste nyhedsbrev opstartet 3 konkrete projekter, der alle har til formål at forbedre vores kvalitet, blandt andet ved hjælp af investeringer i ny teknologi, optimering af forskellige processer samt fødevarestyrelsens kvalitetsgodkendelse. Samlet set er vi overbevist om, at de 3 projekter vil betyde en generel forbedring af den måde vores kunder oplever FlexoPrints kvalitet – både i forhold til selve produkternes kvalitet og ensartethed, men også i forhold til de mere uhåndgribelige aspekter i den samlede kvalitetsoplevelsen.

Investering i hardware

I den nærmeste fremtid vil vi lave nogle investeringer på vores trykmaskiner som vil løfte vores kvalitet, samtidig har vi lige afsluttet et udvidet serviceeftersyn af alle 11 trykmaskiner. Disse tiltag vil tilsammen give vores færdigvarer et løft på trykkvalitet og ensartethed, og bliver endnu et element i den generelle positive udvikling som flexotryk teknikken er inde i. Optimering af processer I samarbejde med ekstern samarbejdspartner, har vi indledt et projekt med afsæt i LEAN/KAizen tankegangen. Kort fortalt er det vores intention, at fjerne processer og aktiviteter der ikke skaber værdi for vores kunder. Vi forventer os meget af projektet, og tror på det vil få en positiv indflydelse på måden vores kunder oplever vores kvalitet på.

Fødevarestyrelsens kvalitetsgodkendelse

En stor del af vores kunder arbejder med hel eller delvist fremstilling af fødevare. Derfor arbejder vi nu målrettet på, at opnå fødevarestyrelsens godkendelse i forbindelse med blandt andet sporbarhed og sikring af vores kvalitet og produktion.

Printhoveder

FlexoPrint har forhandlet attraktive priser på printhoveder – næste gang der skal disponeres kan det betale sig at kontakte Christian Kaas og forespørge på pris.

Anja går på barsel

Anja går på barsel, og har i den forbindelse sidste arbejdsdag mandag den. 14.06.10.

Sommerferiedisponering

Nu er det snart tid til sommerferie. Som tidligere år vil vi være til rådighed hele sommerferien, men vi kører på nedsat kraft. Hjælp os derfor, og disponer i god tid. Næste nyhedsbrev forventes i efteråret. Med venlig hilsen FlexoPrint AS