April 2016

Team FlexoPrint orienterer

FlexoPrint har de senere år haft en spændende og positiv udvikling, og det ser ud til at fortsætte i 2016. Udviklingen består primært af tilgang af nye interessante kunder samt investeringer i, dels nye virksomheder der passer godt ind i vores strategi for fremtiden, og dels i ny teknologi der tilgodeser det markedet efterspørger. Nøgleordene er åben og ærlig kommunikation, hurtig leveringsservice, samt ensartet høj kvalitet i alt hvad vi foretager os.

Læs mere