September 2019

LabelExpo Europe 2019

Hvert andet år er der fagmesse for etiketbranchen i Bruxelles, og også denne gang er team FlexoPrint repræsenteret. På messen udstiller producenter og leverandører fra hele verden det sidste nye indenfor trykmaskiner, skære- og spolemaskiner, klichémontering, stanseværktøjer og råvarematerialer mm. Vi skal ned og se og udforske områder, der kunne være interessant at investere i fremadrettet – områder og indkøb der langsigtet kan forædle samarbejdet med vores kunder.

Læs mere

Juni 2019

Full Wrap / sleeve løsninger

Der er i stigende grad efterspørgsel efter mere forædlede etiketløsninger, der giver produktet et mere eksklusivt visuelt look, og hvor man samtidig som forbruger har nemmere ved at separere de forskellige emballagematerialer fra hinanden, hermed også etiketløsningen.

Læs mere

December 2018

Vores nye digital-trykmaskine

Vores nye digital-trykmaskine blev leveret og installeret som planlagt i september måned, og er allerede nu oppe at køre ét skift. Vi er nu ved, at uddanne endnu en trykker på maskinen, så vi fra årsskiftet kan komme op på et skift mere. Vi er meget tilfredse med det vi har set fra trykmaskinen indtil videre, og vi udfordrer den løbende i forhold til alle de ting den kan. Specielt hastighed og trykkvalitet er meget tilfredsstillende, som et godt supplement til vores flexo. Vores kunder er meget velkommen til, at tage fat i vores salgsafdeling for at høre mere om de mange muligheder.

Læs mere

September 2018 – 2

Ordrebekræftelser – husk det nu

Hos FlexoPrint bekræfter vi altid de ordrer vi modtager, med en ordrebekræftelse senest dagen efter. Ordrebekræftelsen skal sikre, vi gensidigt har opfattet tingene ens, så det bliver de rigtige etiketter, i den rigtige mængde og til den korrekte pris, som vi igangsætter og producerer.

Læs mere

September 2018

Køb af TOM Etiketten Gmbh.

FlexoPrint har pr. 1. september 2018 gennem vores tyske datterselskab H&P Holding, købt alle aktiver og kundelister i TOM Systemdruck Gmbh i Tyskland.
Virksomheden som skifter navn til TOM Etiketten Gmbh,  er et mindre etikettrykkeri beliggende i Greven. Virksomheden har 12 ansatte, og betjener mange typer af kunder indenfor forskellige segmenter, udelukkende på det tyske marked.

Juni 2017

En travl sommer hos FlexoPrint

Vi har hurtigt vænnet os til de nye kontorfaciliteter – skønt med ekstra plads i en afdeling med efterhånden 11 medarbejdere og en konstant ”høj puls”.

Læs mere

April 2016

Team FlexoPrint orienterer

FlexoPrint har de senere år haft en spændende og positiv udvikling, og det ser ud til at fortsætte i 2016. Udviklingen består primært af tilgang af nye interessante kunder samt investeringer i, dels nye virksomheder der passer godt ind i vores strategi for fremtiden, og dels i ny teknologi der tilgodeser det markedet efterspørger. Nøgleordene er åben og ærlig kommunikation, hurtig leveringsservice, samt ensartet høj kvalitet i alt hvad vi foretager os.

Læs mere

Juni 2015

Generel status

Her kort før folketingsvalget kommer FlexoPrint lige med en kort status. Trods stadig store udfordringer rundt omkring i verden, er vækstoptimismen højere i Danmark og virksomhederne forventer uændret eller større omsætning. Flere politikere har udtalt, at er krisen nu er så godt som ovre, og job-optimismen har fået et lille nøk opad. Det er især forventningerne om et stigende forbrug og flere ordrer til Danmark, som bærer de positive forventninger.

Hos FlexoPrint ser vi også positivt på fremtiden. Vi er nu godkendt af fødevarestyrelsen til at trykke og laminere fleksible folier, der har direkte kontakt med fødevarer. Ydermere har vi købt H&P Etiketten i Tyskland som et strategisk tiltag i forhold til markedet. Vi har også investeret i en helt ny højteknologisk trykmaskine som er køreklar i september måned, og vi er fortsat investeringsparate i forhold til kvalitet, konkurrencekraft og høj leveringsservice..

Multilayer / kupon-etiketter

flexoprint_web

Som vi har omtalt tidligere, så kan vi fra vores fabrik i Tyskland, tilbyde disse ”flerlags-etiketter” som efterspørges i stigende grad til blandt andet kampagnetiltag, opskrifter, konkurrencer mm, eller hvor der ønskes meget information på et lille område. Kontakt vores salgsafdeling med din forespørgsel.

Label Expo 2015

Label Expo i Bruxelles er den største og mest interessante messe for etiketbranchen, og løber af staben fra den 29. september – 2. oktober 2015. Her vises det sidste nye indenfor trykteknikker, materialer og procesudstyr, og FlexoPrint vil også denne gang deltage som besøgende så vi kan holde os ajour med udviklingen samt samle inspiration til kommende investeringer.

Niclas stopper

Niclas har valgt at søge nye udfordringer, og stopper som intern salgskoordinator pr. 1. juli, men har sidste arbejdsdag allerede den 17. juni – vi takker Niclas for et godt samarbejde og ønsker ham alt godt i fremtiden. Vi arbejder nu på at finde hans afløser, og forventer meget snart at kunne præsentere en ny medarbejder.

Sommeren nærmer sig

Nu melder sommeren forhåbentligt snart sin ankomst, og vi skal i gang med at afvikle sommerferie for vores medarbejdere. FlexoPrint holder åbent hele sommeren, både på kontoret og i produktionen, men kører på nedsat kapacitet i ugerne fra 26 til 32. Derfor kan vores leveringstid i denne periode være lidt længere end normalt, så vi appellerer til vores kunder om, at være i så god tid som muligt.

Med dette brev ønsker vi alle kunder og samarbejdspartnere en rigtig dejlig sommer.

April 2015

FlexoPrint AS har købt H & P Etiketten

Som det seneste opkøb, har FlexoPrint AS via FP Holding købt H & P Etiketten ved Salzbergen i Tyskland. H & P Etiketten er et relativt stort trykkeri med 38 ansatte, og beliggende i et område, hvor en stor del af den tyske fødevareindustri ligger. Opkøbet skal ses som en del af den fremtidige strategi, hvor vi dels ønsker at kunne servicere de danske virksomheder, som har produktion syd for grænsen, og dels generelt at kunne betjene og opsøge det tyske marked.

Kupon / flerlags etiketter

FlexoPrint kan nu for alvor tilbyde kupon- og flerlags etiketter, som trykkes og produceres hos H & P Etiketten. Her er de dygtige til at lave disse ”niche produkter”, som i større og mere udbredt grad efterspørges til blandt andet kampagnetiltag, opskrifter, konkurrencer mm, eller hvor der ønskes meget information på et lille område.

Fleksible folier

Som vi har omtalt tidligere, så er fleksible folier et vækstområde for FlexoPrint, og vi begynder nu for alvor at kunne se vores berettigelse på markedet. Vi er som trykkeri godkendt af fødevarestyrelsen efter flere forordninger, og har overensstemmelseserklæringer og datablade på alle vores folieprodukter. Vi investerer massivt i ny teknologi, så vi også på folieområdet kan tilbyde høj ensartet kvalitet og konkurrencekraft.
Vores styrker er: smalle baner, hurtig levering og meget lave omkostninger.

Ny trykmaskine

FlexoPrint har netop truffet beslutning om investering i en helt ny trykmaskine. For godt 2 år siden købte vi en ny trykmaskine som er blandt det mest højteknologiske der findes på markedet indenfor flexotryk, og nu køber vi yderligere en. Den nye trykmaskine, får desuden koblet flere forskellige nye faciliteter på, som tilgodeser produktion af både fleksible folier og etiketter. Vi forventer den er produktionsklar i løbet af september måned, og glæder os til, at fortælle vores kunder om de nye muligheder.

Linkedin

Husk at følge FlexoPrint på Linkedin, hvor vi løbende kommer med relevant information.
Du kan gå direkte til Linkedin via vores hjemmeside, eller www.linkedin.com og finde os under virksomheder.

 

December 2014

2014 har på mange måder været et interessant og spændende år for FlexoPrint.

Mange af vores bestående kunder udvikler sig positivt, og nye kunder kommer til løbende. Alt i alt har det betydet et travlt år, og vi har i produktionen og på kontoret har haft masser at se til.

Vi tror på denne udvikling vil fortsætte, og overvejer lige nu forskellige tiltag i forhold til fortsat høj kvalitet, fleksibel leveringsservice og konkurrencedygtighed.

Godkendt af fødevarestyrelsene

Som vi har omtalt nogle gange, så blev vi af fødevarestyrelsen godkendt til at trykke og laminere fleksible folier der har direkte kontakt med fødevarer. Ligesom vi også i starten af året ansatte Kim der kommer fra foliebranchen og har mange års erfaring. Han kan fagligt afdække og rådgive vores kunder omkring de forskellige egenskaber og produktionsmuligheder. Kontakt os gerne med dine forespørgsler.

Vores styrker på folier er: smalle baner, små oplag, hurtig levering og lave startomkostninger.

Linkedin

Husk også at FlexoPrint er at finde på Linkedin. Vi vil derfor gerne opfordre til at man ”følger” os der, da vi også ad den vej vil komme med relevant information omkring markedet og vores udvikling.

Fremtidens tendenser 

Det findes allerede nogle steder, men vi ser nu en klokkeklar tendens til mere og mere fokus på lager og logistikløsninger med maksimal fleksibilitet og lavest mulige omkostninger for kunderne.

Hos FlexoPrint er det efterhånden et nøglekompetenceområde at kunne rådgive omkring samkøring, puljekøring, lagerordninger, hyppige faste leverancer, små og store oplag i samme format og ikke mindst lave omkostninger.

Der er typisk meget store potentielle besparelser, hvis vi deler vores viden med hinanden, og sammen prøver at tænke lidt anderledes i indkøb, disponering og produktion af etiketterne.

Jul / nytår

FlexoPrint lukker ned for produktionen fra tirsdag d. 23. december til d. 5. januar. Kontoret har åbent den 29. og 30. december, dog i begrænset omfang. Husk derfor venligst at få disponeret ordrer i god tid.

Med udsendelsen af dette nyhedsbrev ønsker vi vores kunder og samarbejdspartnere en rigtig dejlig jul og et godt nytår.